Sklep internetowy Beakids.pl, dalej w treści Regulaminu nazywany Sklepem, Sklepem internetowym lub Usługodawcą, prowadzony jest przez firmę Bea Beata Andrzejczak posiadającą NIP 823 122 06 74 z siedzibą przy alei Komisji Edukacji Narodowej 36, lok.U121, 02-797 Warszawa. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem ADRES WWW SKLEPU
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub w innej formie porozumiewania się na odległość. W szczególności wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych umożliwiających realizację Zamówienia: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres dostawy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych, a w szczególności błędnego adresu dostawy, może spowodować niemożliwość realizacji Zamówienia lub konieczność zwrotu przez Klienta kosztów poniesionych przez Sklep z tego tytułu, w szczególności z tytułu błędnie dokonanej wysyłki. Dokonywanie sprzedaży przez Sklep jest zawsze odpłatne. Klient składając zamówienie potwierdza, że wie, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail wskazany w formularzu przez Klienta, zawierającym następujące informacje: dane Sklepu, dane Klienta, oznaczenie zamówionego towaru, cenę, koszty dostawy, całkowitą kwotę do zapłaty, adres dostawy, dane do komunikowania się ze Sklepem, przewidywany czas dostawy wraz z linkiem do treści niniejszego regulaminu, na którego postanowienia Klient wyraził zgodę. Złożenie przez strony zgodnych oświadczeń co do warunków zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 3. Każde zamówienie poddawane jest szybkiej analizie i rozpatrywane pod kątem możliwości realizacji. W przypadku braku towaru w magazynie lub realizacji zamówienia specjalnego (np. spersonalizowany haft, specjalny wzór czy kolor inny niż standardowe), klient w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia informowany jest o możliwości i terminie dostępności towaru czy też usługi drogą mailową. Zamówienia specjalne są dokładnie ustalane z klientem oraz potwierdzane telefonicznie i mailowo. Realizacja zamówień specjalnych w przypadku płatności za pobraniem rozpoczyna się w momencie wpłaty na konto sprzedającego wcześniej ustalonej zaliczki. Zamówienia niekompletne tzn. takie które np. nie zawierają dokładnego adresu czy numeru telefonu są konsultowane przez sklep w celu poprawienia błędów i potwierdzenia zamówienia. Brak możliwości potwierdzenia niekompletnego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych powoduje jego anulowanie. Specjalne zamówienia (personalizowane) nie podlegają zwrotom.
 4. Dokonanie zapłaty za zamówienie jest możliwe w następujący sposób:
 5. Przelew na konto bankowe – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego na który należy przesłać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania przesyłki. 
 6. Za pobraniem – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.
 7. Przelewem online – Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez: DotPay; PayPal; Przelewy24.pl; PayU. 
 8. Przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu Beakids.pl
 9. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, w złotych polskich (zawierają 23% VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Klient jest informowany o wysokości kosztów dostawy jakie zobowiązuje się ponieść w chwili składania zamówienia.
 10. W wypadku zmiany cen towarów Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, firmy INPOST-Paczkomaty lub odbioru osobistego pod adresem aleja KOmisji Edukacji Narodowej 36, lok. U121, 02-797 Warszawa po wcześniejszym umówieniu.
 2. Koszty transportu podane są w zakładce zatytułowanej „Czas i koszty dostawy” na stronie internetowej Sklepu oraz podczas wypełniania formularza Zamówienia.
 3. Czas dostawy Produktu przez firmę kurierską na terenie Polski, wynosi z reguły jeden dzień roboczy liczony od momentu wydania przesyłki przez sklep. Nie jest to jednak gwarantowany czas dostawy. Dostawy poza granice Polski mogą być realizowane na warunkach odrębnie uzgodnionych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, nr 827), Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, za wyjątkiem umów, których mowa w art. 38 tej ustawy. Klient konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi konsumentowi otrzymane od Klienta płatności za zwracany towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał nieuszkodzony, pełny zwracany przez klienta towar wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu (FV, paragon).
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Klient konsument otrzymał już rzeczy w związku z umową:
 8. proszony jest o odesłanie lub przekazanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt powinien być należycie opakowany na czas transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
 9. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sklep nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, o ile takie uprawnienie nie wynika z obowiązujących przepisów na zasadach ogólnych.

REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 2. Reklamacje należy składać na adres Sklepu, pisemnie lub drogą mailową. Termin zgłoszenia wady w przypadku gdy kupujący nie jest Konsumentem wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
 3. Zareklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu wraz z opisem przyczyny reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od otrzymania reklamowanego Produktu przez Sklep. Koszt odesłania Produktu reklamowanego, zwracany jest po rozpatrzeniu reklamacji w wypadku jej pozytywnego rozpatrzenia. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad (pod warunkiem dostępności w magazynie) albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest Konsument, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Transakcje obsługiwane przez  firmy płatnicze zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
  2. Na żadnym etapie dokonywania płatności za zakupiony Produkt Sklep internetowy nie ma dostępu do danych z karty płatniczej Klienta czy danych bankowych. Po połączeniu z systemem “pauU”, „dotpay”, „paypal” lub “przelewy24.pl” Klient jest przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku internetowego lub na stronę Centrum Autoryzacyjnego Kart.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie opisy towarów prezentowane na stronie Sklepu chronione są przez prawo autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie tych treści stanowi naruszenie praw autorskich i jest zakazane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 2.  Prawem właściwym dla realizacji Zamówienia jest prawo polskie.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji umowy, Klient konsument może zwrócić się o jego rozwiązanie także na drodze pozasądowej do dowolnego Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wykaz rzeczników znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

Specjalne zamówienia nie podlegają zwrotom (towary spersonalizowane, np. ozdobione haftem czy w specjalnym rozmiarze lub kolorze). 

Postanowienia dotyczące Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sklepu w zakładce „polityka prywatności”.